Ofta är trappan mycket nära ingången, och i det här fallet kan det vara
map